Inne

Zasiedzenie nieruchomości – co oznacza i kiedy zachodzi?

zasiedzenie 4 Zasiedzenie nieruchomości - co oznacza i kiedy zachodzi?

Zasiedzenie nieruchomości oznacza nabycie prawa własności nieruchomości w określony ustawą sposób. Warto poznać przesłanki zasiedzenia, by wiedzieć, kiedy następuje.

Każdy kto uważa, że dokonał zasiedzenia nieruchomości może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Postępowanie w tego rodzaju sprawach ma charakter nieprocesowy, co oznacza między innymi, że nie ma w nim powoda oraz pozwanego, za to występują uczestnicy. Skutkuje wpisaniem nowego właściciela do działu drugiego księgi wieczystej na wniosek złożony po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia o stwierdzeniu zasiedzenia.

Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia uprawniony jest każdy zainteresowany. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie przez sąd. Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome – również jego miejsce zamieszkania.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz podaje publicznie do wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego, w sposób w tym miejscu przyjęty. Sąd może dodatkowo zarządzić podanie ogłoszenia publicznie do wiadomości w inny sposób, jaki uzna za odpowiedni.

Podczas prowadzenia postępowania o stwierdzenie zasiedzenia, w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości, którą można odszukać za pomocą wyszukiwarki ksiąg wieczystych, może pojawić się ostrzeżenie o niezgodności wpisu w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Do zasiedzenia dochodzi w ten sposób, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny. Chyba że posiadacz uzyskał posiadanie w złej wierze, wówczas do zasiedzenia dochodzi po upływie lat trzydziestu. Uzyskanie posiadania w złej wierze oznacza, że posiadacz wie, kto jest faktycznym właścicielem nieruchomości a mimo to posiadacz włada nieruchomością jak właściciel.

Jeżeli chodzi o nieruchomości rolne nabycie przez zasiedzenie może zostać dokonane jedynie przez rolnika indywidualnego i to jeżeli powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy trzystu hektarów użytków rolnych.

Istotne jest, że jeżeli faktyczny właściciel nieruchomości jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.
Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada nieruchomość, czas posiadania swego poprzednika, z pewnymi zastrzeżeniami przy nabyciu nieruchomości w złej wierze.

Powiązane posty
Inne

Wykorzystanie krat pomostowych w domu i ogrodzie

Kraty pomostowe, choć powszechnie kojarzone z budownictwem przemysłowym, stopniowo zyskują na popularności także w sektorze mieszkaniowym i w aranżacji przestrzeni ogrodowych. Dzięki…
Inne

Zwrot podatku akcyzowego: jak złożyć wniosek online?

Zwrot podatku akcyzowego to kwestia, która może zainteresować wielu przedsiębiorców i właścicieli firm. Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z terminologią podatkową,…
Inne

Pozytywne doświadczenia opiekunki w Niemczech

Przez lata wokół roli Opiekunek seniorów w Niemczech uformowało się wiele stereotypów. Często spotyka się opinie wyrażane z troską na ich temat….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *